Kurs KTP 2019 marzec-maj

  • 2019.11.25

ZAPRASZAMY NA KURS Z ZAKRESU
KOMPLEKSOWEJ TERAPII PRZECIWOBRZEKOWEJ / DRENAŻ LIMFATYCZNY (KTP)

 

Kurs akredytowany przez VDEK (Verband der Ersatzkassen Berlin Niemcy)

https://www.vdek.com/


Kurs akredytowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty

 

I. USTALENIA OGÓLNE
Kurs kończy się egzaminem teoretyczno – praktycznym, uzyskaniem certyfikatu 
w zakresie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej oraz wpisem na listę certyfikowanych terapeutów metody KTP.


II. ADRESACI KURSU 
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza, fizjoterapeuty, masażysty.


III. CZAS TRWANIA KURSU
Czas trwania kursu to 180 godzin.


zajęcia teoretyczne – 63 h
zajęcia praktyczne oraz praca z pacjentem – 117 h


IV. TERMINY 

Pierwszy zjazd - 13-15 wrzesień 2019


Drugi zjazd -27 -29 wrzesień 2019


Trzeci zjazd - 11-13 październik 2019


Czwarty zjazd - 25-27 październik 2019


Piaty zjazd - 15-17 listopad 2019


Szósty zjazd - 29 listopad -  01 grudzień 2019

Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 9:00 do 17:00


VI. MIEJSCE KURSU

Polskie Towarzystwo Limfologiczne
Chorzów 41-500
ul. Św. Piotra 9


V. KOSZT KURSU – 2900 zł (możliwość wpłat w trzech ratach)

cena obejmuje:
- udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych 
- podstawowy zestaw do kompresjoterapii – bandaże 
- mini bar ( kawa, herbata, napoje, zimna płyta)


VI. OGÓLNY PROGRAM KURSU

a)Część I – Podstawy limfologii, anatomia, fizjologia i patofizjologia układu chłonnego. 
b)Część II – Podstawy manualnego drenażu limfatycznego.
c)Część III - Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn górnych oraz dolnych 
d)Część IV - Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych oraz górnych w różnych jednostkach chorobowych
e)Część V - Terapia pacjentów z obrzękiem żylnym kończyn dolnych.
f)Część VI - Terapia pacjentów z obrzękiem tłuszczowym oraz w różnych jednostkach chorobowych. Terapia pacjentów z obrzękiem w jednostkach chorobowych
Egzamin teoretyczno – praktyczny

VII. TREŚCI PROGRAMOWE KURSU

1.Zajęcia teoretyczne:
anatomia i fizjologia układu krwionośnego,
anatomia naczyń limatycznych i węzłów chłonnych,
prawo Sterlinga,
fizjologia układu limfatycznego,
patofizjologia układu limfatycznego,
reakcja organizmu na zastój chłonny,
stadia obrzęku limfatycznego,
pomiary obrzęku limfatycznego,
rozwój manualnego drenażu limfatycznego,
mechanizm działania manualnego drenażu limfatycznego,
diagnostyka obrzęku limfatycznego,
obrzęk limfatyczny i jego patofizjologia,
pierwotny obrzęk limfatyczny,
wtórny obrzęk limfatyczny,
złośliwe obrzęki limfatyczne,
ryzyko przerzutów przez drenaż limfatyczny,
profilaktyka obrzęku limfatycznego,
psychologiczne aspekty terapii pacjentów z obrzękiem limfatycznym w przebiegu choroby nowotworowej,
konsekwencje obrzęku limfatycznego i radioterapii,
wskazania i przeciwwskazania do drenażu limfatycznego,
wskazania i przeciwwskazania do kompresoterapii,
stacjonarna i ambulatoryjna terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym,
obrzęk żylny,
anatomia i patofizjologia układu żylnego,
wskazania do drenażu limfatycznego przy obrzękach żylnych i żylno-limfatycznych,
terapia kompresyjna przy obrzękach żylnych,
obrzęk tłuszczowy, patofizjologia, diagnostyka i terapia,
obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej.
obrzęk mieszany po amputacjach kończyn dolnych i górnych.

Zajęcia praktyczne:

a)podstawowe techniki manualnego drenażu limfatycznego,
b)manualny drenaż poszczególnych segmentów: szyja, twarz, kończyna górna, grzbiet, obręcz biodrowa, klatka piersiowa, kończyna dolna,
c)techniki specjalne manualnego drenażu limfatycznego,
d)terapia ruchowa w połączeniu z manualnym drenażem limfatycznym,
e)terapia kompresyjna,
f)przedstawienie i omówienie pacjentów z obrzękiem limfatycznym,
g)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z wtórnym obrzękiem limfatycznym kończyn górnych,
h)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z pierwotnym obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych,
i)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem żylnym, 
j)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem tłuszczowym,
k)drenaż limfatyczny, terapia ruchowa oraz terapia oddechowa,
l)postępowanie terapeutyczne przy owrzodzeniach podudzi,
m)postępowanie terapeutyczne przy obrzęku limfatycznym w zaawansowanej chorobie nowotworowej. 
n)postępowanie terapeutyczne przy obrzękach mieszanych po amputacjach kończyn – opracowanie kikutów,VIII. PROWADZĄCY KURS


Dr hab. n. med. Konstanty Ślusarczyk prof. nadzw. SUM Specjalność - anatomia opisowa i topograficzna, limfologia.
Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu-Rokitnicy. Promotor licznych przewodów doktorskich. Honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Limfologicznego. Liczne prace naukowe związane z anatomią i patofizjologią układu Limfatycznego.

Dr hab. n. med Roman Kurzbauer prof. nadzw. PMWSZ. Specjalność chirurg, anestezjolog oraz limfolog. Promotor licznych przewodów doktorskich. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz Polskiego Towarzystwa Limfologicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Ponad 15 tyś. Przeprowadzonych operacji.

Dr n. med. Wojciech Mikusek specjalista chirurgii ogólnej oraz angiologii, jest starszym asystentem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. 

Mgr Grażyna Krysiak absolwent AWF Katowice, nauczyciel teorii i pracowni masażu w SOSW Chorzów, absolwentka niemieckiej Szkoły Fizjoterapii Mainz. Certyfikowany terapeuta KTP Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. Piętnastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami po leczeniu onkologicznym.

Mgr Sebastian Biały pierwszy nauczyciel akademicki nauczający w regionie manualnego drenażu limfatycznego studentów AWF w Katowicach", wykładowca na kursach specjalizacyjnych z rehabilitacji onkologicznej dla lekarzy. Aktywny zawodowo fizjoterapeuta z przeszło 20 letnim stażem

 

Dr n med. Daria Chmielewska adiunkt Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Dyplomowany terapeuta Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej. 

Dr n. med. Przemysław Król specjalizacja II stopnia 2004r. praca w Poradni Chorób Piersi w Chorzowie od 2000r. Staż w IO Gliwice w zakresie diagnostyki i leczenia raka piersi 1999r. Kursy USG podstawowy: 1995r, USG piersi 2009 podstawowy oraz zaawansowany. Wieloletnia praca z pacjentem onkologicznym.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

Zgłoszenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia.
Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów przez biuro PTL jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. Następnie uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty na numer konta: ING Bank Śląski 36 1050 1243 1000 0023 1842 9970. Nie dotrzymanie terminów wpłat skreśla z listy kursantów. 


Pierwsza wpłata 

Zgłoszenia można przesłać e-mail od 25.04.2019

- termin do 23.08.2019
- koszt - 1000 zł

Druga wpłata

- termin do 16.09.2019
- koszt - 1000 zł

Trzecia wpłata do 23.10.2019

- koszt - 900 zł

W przypadku rezygnacji uczestnika jest możliwość zwrotów wpłaconych środków do 02.09.2019. W razie rezygnacji w terminie późniejszym zwrotów nie ma, natomiast jest możliwość przeniesienia terminu na kolejny kurs w 2020 lub 2021 lub 2022.

Numer kontaktowy: 603 63 96 06 lub 505 195 535

Opiekunowie kursu:
Agata Kiszkis, Hanna Widurska

Powrót

Masażyści i Ortoptyści z AQUADROMEM po zdrowie !

Zapraszamy do udziału w akcji promującej zdrowie organizowanej przez Aquadrom Sp.z o.o. w Rudzie Śląskiej w miesiącu październiku. Każdy weekend to okazja do ciekawych przeżyć dla ciała i ducha. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. Szczegóły na plakacie:). Szkoła Policealna Fizjoterapii włącza się w akcję 22 października, wtedy to również my będziemy starali się pokazać naszą zdrową:) stronę działalności. Nie powinno Cię tam zabraknąć:)

Czytaj więcej